Ons aanbod

MedicalZorg biedt dagbesteding aan in groepsverband (Begeleiding Groep). Dit gebeurt op de locatie van MedicalZorg, waar een ruimte in huiselijke sfeer is ingericht. Hier worden wekelijks activiteiten georganiseerd. Het aanbod wordt naar wens en aan de hand van de opgestelde begeleidingsdoelen van de clienten samengesteld. Tijdens de activiteiten zijn er vanuit MedicalZorg begeleiders aanwezig die de activiteiten begeleiden en waar nodig de clienten ondersteunen.

Naast het bieden van begeleiding in groepsverband is het ook mogelijk om Begeleiding individueel af te nemen bij MedicalZorg. Begeleiding individueel vindt in de thuissituatie van de cliënt plaats. Clienten worden ondersteunt bij behoud of bevordering van de zelfredzaamheid. De begeleiders proberen de clienten te stimuleren en/of te activeren om hun dagelijkse leven te structureren.

Passende zorg

MedicalZorg levert hulp aan cliënten met een lichamelijke of verstandelijke beperking en cliënten met een psychische achtergrond die wensen zorg in te kopen in de vorm van begeleiding individueel of in begeleiding groep. Hiervoor hebben deze clienten een geldige indicatiebesluit in hun bezit.

MedicalZorg houdt rekening met uw zorgvraag en koppelt u aan een bevoegde en bekwame medewerker. Clienten die MedicalZorg niet kan bedienen zullen doorverwezen worden naar een passende organisatie.

Onze werkwijze

De juiste inzet en betrokkenheid vinden wij belangrijk om de zorgverlening goed te laten verlopen. Dagelijks gaan onze zorgverleners bij u op huisbezoek om u de juiste ondersteuning te bieden. De zorg die wij bieden is altijd helemaal afgestemd op uw persoonlijke wensen.

Digitale verwijzingen

MedicalZorg is een voorstander van digitale verwijzingen.
Om zorgtrajecten efficiënt en correct te laten verlopen en het verwijsproces te ondersteunen, werkt MedicalZorg met twee digitale verwijs- en aanvraagapplicaties namelijk POINT en Zorgdomein.
Via deze digitale applicaties kunt u als huisarts, (transfer) verpleegkundige, zorgverlener etc. veilig en efficiënt verwijzingen doorsturen.

Uw privacy is gewaarborgd

Uw persoonlijke gegevens zijn bij MedicalZorg in goede handen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. MedicalZorg is in het bezit van een privacyreglement, deze kunt u bij uw zorgcoördinator opvragen.