Missie

De missie van MedicalZorg is door te denken vanuit de cliënt en niet vanuit de organisatie. Door heel breed toegankelijk te zijn en open te staan voor uitwisseling van kennis en ervaring is MedicalZorg nog beter in staat om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van cliënten.

MedicalZorg zet zich dagelijks in om cliënten uit verschillende sociale klassen en van verschillende etnische groepen uit de sociale isolement te halen, te ondersteunen bij hun algemene dagelijkse levensbehoeften en daarbij hun welzijn en gezondheid te bevorderen. Voor de lage sociaal economische klassen wordt de samenleving steeds ingewikkelder, met name door toenemende digitalisering en bureaucratisering, krijgen zij steeds minder toegang tot beschikbare informatie en producten. Bovendien neemt de schaamte om de eigen onwetendheid toe.

Om de bewustwording over werking van de medische gezondheidszorg en daarmee de eigen gezondheid te bevorderen, zet MedicalZorg zich elke dag met volledige betrokkenheid in.

Ons motto is: Denken vanuit de cliënt!

Visie

Door en voor mensen!

De lange termijn visie van MedicalZorg is, een betrokken zorgorganisatie in de gehele regio opzetten, waar een ieder zich echt thuis kan voelen. MedicalZorg wenst zich verder te blijven ontwikkelen met als doel de cliënten te ontzorgen bij hun zorgbehoeften ongeacht achtergrond en socialeklasse.