Cliëntenraad

MedicalZorg werkt voortdurend aan de verbetering van haar diensten. Wij vinden uw inbreng hierin van uiterst belang. Dit kan bijvoorbeeld via de cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad behartigen de belangen van onze cliënten. Zij hebben affiniteit met de zorg, als cliënt of als mantelzorger.

De cliëntenraad is een officieel orgaan, met wettelijke bevoegdheden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de leden van de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur. Sommige onderwerpen zijn zo belangrijk voor de cliënten dat een cliëntenraad een verzwaard adviesrecht heeft.

De resultaten van de Cliëntenraad komen werkelijk ten goede aan de cliënten en de zorg. Dat maakt het werk de moeite waard.

Neem contact op met de Cliëntenraad MedicalZorg wanneer u meer informatie wenst;
Dit kan middels het volgende emailadres; info@medicalzorg.nl of door het contact formulier in te vullen.