Het personeel is onontbeerlijk voor het functioneren en het resultaat van de organisatie. Daarom scholen wij onze werknemers om hen de deskundigheid te leren die nodig is om hun taken verantwoord uit te voeren en adequaat te kunnen voorzien in de zorg en begeleidingsbehoeften van de cliënten.

Jaarlijks wordt hiervoor een scholingsplan opgesteld waarin de opleidingsdoelen en behoeftes in beschreven worden.